Alkoholový roztok na čistenie rúk Wiki solution G na priame použitie

26.40  ( 22.00  bez DPH )

Wiki solution G je alkoholový roztok na čistenie rúk, určený na priame použitie – nevyžaduje ďalšie riedenie ani inú úpravu.

Prípravok s týmto zložením odporúča WHO (Svetová zdravotnícka organizácia v dokumente GUIDE TO LOCAL PRODUCTION: WHO RECOMMENDED HANDRUB FORMULATIONS

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Kategórie: Značka:

Popis

Zloženie:
izo-Propylalkohol
Peroxid vodíka
Glacerín

Aplikácia:
Prípravok aplikujte prostredníctvom mechanických ručných rozprašovačov. Prípravkom pokryte celý povrch rúk. Po očistení ruky osušte suchou čistou handričkou. Prípravok nezmývajte.

Bezpečnostné pokyny:
Len pre vonkajšie použitie. Zamedziť styku prípravku s očami. Odstráňte z dosahu detí.

Horľavina: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.