Alkoholový roztok na čistenie podláh a iných plôch Wiki solution GF na priame použitie

26.40  ( 22.00  bez DPH )

Wiki solution GF je alkoholový roztok na čistenie podláh a iných plôch-priame použitie – nevyžaduje ďalšie riedenie ani inú úpravu.

Prípravok s týmto zložením odporúča WHO (Svetová zdravotnícka organizácia v dokumente GUIDE TO LOCAL PRODUCTION: WHO RECOMMENDED HANDRUB FORMULATIONS.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Kategórie: Značka:

Popis

Zloženie:
izo-Propylalkohol
Peroxid vodíka

Aplikácia:
Prípravok aplikujte prostredníctvom mechanických ručných rozprašovačov. Na väčšie plochy je potrebné použiť motorové (elektrické, benzínové) rozprašovače, ktoré sa používajú pri ošetrovaní ovocných stromov
Prípravok nezmývajte. Ošetrené priestory následne vyvetrajte.

Bezpečnostné pokyny:
Len pre vonkajšie použitie. Zamedziť styku prípravku s očami. Odstráňte z dosahu detí.
Horľavina: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného hňa/horúcich povrchov. Nefajčite.